Privacy vinden wij erg belangrijk, daarom hebben we een overzicht gemaakt van de rechten die u heeft:

Recht op vergetelheid

U heeft het recht op verwijdering van uw gegevens, wij zullen uw gegevens verwijderen als:

 • De gegevens niet meer nodig zijn;
 • De toestemming voor de verwerking van de gegevens ingetrokken zijn;
 • Het bezwaar gegrond verklaart is;
 • Er sprake is van onrechtmatige verwerking;
 • De wettelijke bepaalde bewaartermijn is aangebroken.

Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om ons de vragen uw persoonsgegevens over te dragen naar uzelf of naar een andere partij.

Recht op inzage

U heeft het recht om al uw gegevens in te zien. Het inzien van uw gegevens is mogelijk door contact met ons op te nemen. 

Waarom verwerken we uw gegevens?
Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om tijdens uw afspraak alle relevante gegevens op te zoeken en eventueel bij te werken slaan wij uw algemene gegevens op in ons systeem.

Welke gegevens verwerken we?
Wij verwerken uitsluitend uw algemene gegevens. Deze gegevens bestaan uit uw NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en uw telefoonnummer. 

Op grond waarvan verwerken we gegevens?
Gegevens worden uitsluitend verwerkt op grond van uw uitdrukkelijke toestemming. Zie het hoofdstuk “Toestemming” voor meer informatie. Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te voldoen aan de uitvoering van de wettelijke verplichting van de belastingwet.

Hoe lang worden de gegevens bewaart?
Conform belastingwetgeving zijn wij verplicht uw gegevens voor een periode van zeven jaar op te slaan.

U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Recht op rectificatie

U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten corrigeren. Het laten corrigeren van uw gegevens is mogelijk door contact met ons op te nemen.

Recht op beperking van de verwerking

Uw gegevens zullen niet door ons worden gebruikt voor reclameactiviteiten. Op het moment dat u bij ons gebruik maakt van het recht op rectificatie of het recht op bezwaar zullen uw gegevens door ons worden geblokkeerd tot het moment dat het onjuist gegeven is gecorrigeerd of er een belangenafweging is gemaakt op uw bezwaar. Als het verwerken van de persoonsgegevens niet meer nodig is en/of de verwerking is onrechtmatig dan zullen wij uw gegevens blokkeren. Het blokkeren houdt in dat de gegevens nog wel bij ons in het systeem zitten, maar niet zullen worden gebruikt.

Wilt u gebruik maken van de bovenstaande rechten?
Stuur dan een mail naar info@mppedicare.nl. Vermeld in de e-mail minimaal de volgende gegevens:

 • Uw naam;
 • Van welk recht u gebruik wilt maken;
 • In geval van:
  • Recht van vergetelheid: vermeld de reden waarom u de persoonsgegevens wilt laten verwijderen;
  • Recht van dataportabiliteit : als de de gegevens direct verstuurt moeten worden naar een andere partij vermeld het mailadres dan van deze partij.
  • Recht op rectificatie: vermeld de juiste gegevens die u door ons wilt laten opnemen;
  • Recht op bezwaar: beargumenteer voldoende waarom u bezwaar maakt. 

Wij nemen uw verzoek zo snel mogelijk in behandeling. Wij zorgen ervoor dat u binnen 1 maand tellend vanaf de datum van uw verzoek een beslissing krijgt en/of uw verzoek zal worden uitgevoerd.

Toestemming
Tijdens uw eerste bezoek zullen er een aantal algemene gegevens van u worden vastgelegd. Na het vastleggen van uw gegevens worden deze direct conform het recht op beperking geblokkeerd. Dit houdt in dat de gegevens wel in het systeem aanwezig blijven, maar niet kunnen worden gebruikt. Wij wachten hierbij nog op uw toestemming om de gegevens te gebruiken. Deze toestemming kan op twee manieren worden gegeven:

Mondeling
Wij geven u tijdens uw eerste afspraak een kopie van de gegevens die wij hebben vastgelegd. Daarnaast ontvangt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd welke rechten u heeft en hoe het proces over de totstandkoming van de toestemming in zijn werk gaat.

Online
Wij sturen u per mail een overzicht met de gegevens die wij hebben vastgelegd. Daarnaast ontvangt u onze privacyverklaring waarin wordt uitgelegd welke rechten u heeft en hoe het proces over de totstandkoming van de toestemming in zijn werk gaat. 

Hoe komt de toestemming tot stand?
Mondeling
Na ontvangst van het overzicht en uw controle zullen wij met uw goedkeuring uw akkoord handmatig verwerken. Hierbij wordt de datum en de tijd van uw akkoord door het systeem opgeslagen. Uw toestemming kunt u ten alle tijden weer intrekken.

Online
In de mail die u ontvangt treft een “Ik ga akkoord”-knop aan. Na het drukken op deze knop heeft u uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens. U ontvangt van ons een bevestigingsmail met een link zodat u ten alle tijden uw toestemming weer kunt intrekken.

Datalekken
Na het ontdekken van een datalek informeren wij u binnen 48 uur. Afhankelijk van het soort datalek zal er ook een melding gedaan worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.